Medlemsmøte 4. april 2013

Medlemsutstillingen 2013
Vi brukte litt tid på å diskutere opplegg for årets medlemsutstilling. Det ble bestemt at vi skal få til en utstilling til høsten med bidrag fra flest mulig medlemmer. Frist for innlevering av bidrag er 30.09.2013. Hvert medlem kan levere inntil fem bilder med valgfritt tema, men bildet skal være tatt i 2013. En del av utstillingen (fem bilder) skal være viet temaet «Bevegelse». Her kan hvert medlem levere ett bilde. Hvilke bilder som kommer på utstillingen blir bestemt av en jury.

Det ble bestemt at temaet for neste månedens bilde skal være «Gatelangs». Det ble bestemt at vi denne gang skal prøve innlevering via NSFF sine sider og ekstern juryering.

I «teknisk kvarter» tok Nils for seg «Hvordan preparere bilder for innsending til konkurranser».