Medlemsutstillingen 2013

14 medlemmer har levert 51 bilder til «hovedutstillingen» og her vil juryen bestemme hvilke bilder som skal være med.

6 medlemmer har levert bilder til «sekundærutstillingen» med tema «Bevegelse» og alle disse bildene vil bli hengt opp.