Referat fra medlemsmøte 27. februar 2014

Sted: Drøbak kino
Tilstede: 12 medlemmer
Møteleder: Tom Rolf Ingebretson

  1. Kari og Helge meldte inn ønske om å presentere ”Mitt prosjekt”.
  2. Det var stor interesse for at Nils Johan og Tom holder kurs i Lightroom på et mellommøte.
  3. Det skal framover leveres inntil 3 bilder til Månedens bilde, hvorav mininum 2 skal være relatert til månedens tema. 6-månedersregelen gjelder fortsatt. Les mer Referat fra medlemsmøte 27. februar 2014

Referat fra styremøte 25. februar 2014

Sted: Drøbak Kino, kjøkkenet

Tilstede: Tom Rolf Ingebretson, Trygve Nyland Jensen, Arnt Lerheim, Halvor Roxrud, Kari Skodvin, Bjørn Ruistuen. Fraværende: Nils Johan Føyn.

Beslutninger

  • Trygve er nestleder. Nils ansvarer for intern opplæring/kursaktiviteter. Kari velges som kasserer. Bjørn velges som styrets sekretær og webmaster. Kari velges som reserve-referent. Styremedlemmens arbeidsoppgaver er vedlagt denne protokollen.
  • Tom ansvarer for å melde i fra om medlemsantall og oppdatere registeret hos NSFF.
  • Kari purrer på innbetaling av medlemskontingenten for 2014. 1. mars er NSFFs frist og antall medlemmer bør være klart til da.
  • Bjørn ansvarer for nye hjemmesider og løpende legge ut referat fra styremøter og medlemsmøter. Les mer Referat fra styremøte 25. februar 2014

Månedens bilde februar

Tema: Linjer

1. plass: Nils Johan Føyn, Det regner i februar

2. plass: Nils Johan Føyn, Mannen og myndene

3. plass: Bjørn Ruistuen, Vinterfiske på Solkysten

Les mer Månedens bilde februar