Referat fra medlemsmøte 13. mars

  1. Info fra klubbleder Tom Ingebretson:
  • Bjørn Ruistuen har laget ny, flott nettside for klubben. Alle oppfordres til å bruke nettsiden aktivt!
  • Vi får veggplass til å profilere klubben på Drøbak City (krok med sittegruppe i annen etasje ved rulletrappen fra Narvesen). Her vil «Månedens bilder» bli vist etter første runde i kinoen.  Senteret dekker sjenerøst utgiftene til skinner og oppheng. Godt jobbet av Trygve Nylund Jensen!

Les mer Referat fra medlemsmøte 13. mars