Månedens bilde mai

Tema: Farger, rammer og kontraster

Denne gangen fikk vi tre vinnere – alle med like mange poeng:

1. Benny Berget – Sykkel i det grønne
1. Tom Rolf Ingebretson – Medbrakt mat
1. Trygve Nyland Jensen – Solhår

Vi gratulerer!

Se alle bidragene her: Les mer Månedens bilde mai

Referat fra medlemsmøte 22. mai

Tom Rolf Ingebretson ledet møtet i Bytingstua.

1. Tur til Töcksfors
Det er spådd ok vær, vi drar fra Drøbak City lørdag kl 9.

2. Skilt til Drøbak City
OK til tilbudet på kr 3 700 ink mva. Bjørn bestiller.

3. Prosjekt Oslo-advokatene
Fotoklubben har fått tilbud om å levere bilder til Oslo til Oslo-advokatenes nye nettsider. Alle på møtet var interesserte. Vi tar en felles fototur til Oslo i løpet av forsommeren.  Bjørn R. finner ut mer om detaljene i prosjektet.

4. Månedens bilde gjennomgått – tema kontraster, rammer, farger
3 vinnere fikk alle like mange poeng (!):

 • Sykkel i det grønne, Benny Berget
 • Solhår, Trygve Nyland Larsen
 • Medbrakt mat, Tom Ingebretson

5. Flere bilder ønskes til Drøbak City-prosjektet og ny frist er satt til mandag 26. mai. Helst raw-format, eventuelt maks jpg-format, Drøbaksrelatert bilde, ikke sterke farger, stående format. Det er lov å hente bilder fra arkivet.

6. OBS! 5. juni er det ikke medlemsmøte, men 12. juni er det først medlemsmøte kl 19 og deretter sommeravslutning på Bare Mas (gamle Telegrafen) kl 20.

7. Månedens bilde i juni. Tema: Skrot, søppel og forfall.

8. Kurs: Tom viste import av bilder til Lightroom.

br

Referat fra medlemsmøte 8. mai

Bytingstua

1. Drøbak City-prosjektet: Ny innleveringsfrist er 20. mai 2014. Raw eller maks jpg. Ingen sterke farger i bildet, Drøbaksrelatert. Stående. Bildet kan bli opptil 1,5 x 2 meter stort.

2. Komposisjon
Nils foredro om kontraster, farger og rammer (neste mnd bilde tema). Han viste 35 bilder av kjente fotografer som ble diskutert.

3. Lagring av bilder i Lightromm
Nils tok for seg lagring av bilder i Lightroom, relevant for innsending av månedens bilde. Hvilken fil, hvor stor og hvordan dette gjøres riktig fra forskjellige programmer.

 • 1920 pix eller mer (long edge) største bredde
 • sRGB = fargerom for skjerm
 • jpg
 • 72 resolution = oppløsning på skjerm
 • Limit size 2500k
 • Sharpen for screen, standard amount

Spørsmål om hvordan disse innstillingene gjøres i andre programmer, kan sendes på mail til fotoklubben for hjelp.

4. Import og organisering i Lightroom
Tom gikk gjennom starten av organiseringen i Lightroom, import og struktur. Dette temaet vil bli tatt opp snart igjen.

br

Referat fra styremøte 8. mai 2014

Tilstede: Kari Skodvin, Trygve Nyland, Tom Ingebretson og Bjørn Ruistuen (referent)

 1. NSFF Elverum
  1. Bjørn Ruistuen fikk fullmakt av styrets leder til å stemme for klubben på NSFFs landsmøte på Elverum i mai. Saksdokumentene ble gjennomgått og Bjørn fikk fullmakt til å stemme ”ja” i alle sakene.
 2. Gå gjennom programmet for siste del av 2014
  1. 11.9, Kari Skodvin: Min reise til Kina
  2. 10.9, Bildepresentasjon to og to. Ta med pc.
  3. 6.11, Lær om nattfoto
 3. Drøbak City prosjekt
  1. Frist for levering av bidrag er 20. mai.
 4. Jubileumsutstilling 2015 i varmbadet
  1. Vi skal ha fotoutstilling i underetasjen samtidig som Drøbak kunstforening har sin jubileumsutstilling i første etasje.
  2. Trygve er hovedansvarlig for prosjektet.
  3. Dersom vi selger noen bilder, skal kunstforeningen ha 30% provisjon.
  4. Fotoklubben må stille vakter selv.
  5. Om det er mulig, prøver Nils å få printet ut bilder i større formater på IBM-printeren.
 5. Medlemsutstilling november 2014 i kinoen
  1. Det ble besluttet at vi skal gjennomføre årets medlemsutstilling. For å redusere kostnadene, henstiller styret til at medlemmer som har overskuddsrammer benytter disse.
  2. Åpningsfest 20. november.
 6. Sommeravslutning
  1. Trygve er ansvarlig. Det tas opp på medlemsmøtet senere i dag om vi skal ha festen på en torsdag eller en fredag.
 7. Annet
  1. Det mangler fortsatt skilt på utstillingsplassen.
  2. Tom sjekker opp Krakow-tur
  3. 6-månedersfristen er ikke ment å være helt konkret. Hensikten med konkurransene er at vi skal ut og ta bilder og 6-månedersfristen skal “hindre” at medlemmene heter bilder fra arkivet.
  4. Temaet for månedens bilde skal følges.
  5. Bjørn R. la fram ide om kalenderproduksjon og henter fram mer informasjon om hvordan og økonomi.

Les mer Referat fra styremøte 8. mai 2014