Referat medlemsmøte 5 februar

Kurs i Lightroom ble avholdt i Bytingstua og ledet av Nils Johan Føyn.

Kurset var om Library-modulen i Lightroom.

Kvelden var vellykket, mange lærte nye ting. Kurset varte hele kvelden.