Referat fra medlemsmøte 19. mars

Møtet ble avholdt i Bytingstua, Drøbak kino og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

1. Klubben har fått mulighet til å få besøk av den internasjonale fotografen Mai Loc (www.mailocphotos.com). Vi håper å få til en kveld med ham i uke 18.

2. 11 medlemmer var på fototur til Oslo Reptilpark denne uka. Stor suksess!

3. Månedens bilde med tema monokrom. Se resultatet og bildene her.

4. Reglene for månedens bilde og instruksjoner for hvordan man eksporterer bilder fra Picasa, Lightroom og Photoshop er lagt ut på nettsidene, i høyre kolonne under kalenderen.

Det er natufotofestival på Ski denne helgen. Se program her: www.nnff.no

Husk også foredraget med Marcel Leliënhof førstkommende mandag. Avreise fra Shell-stasjonen på Dyrløkke 17.30. Flere kjører bil og det er ledige plasser. Klubben betaler inngangsbilletten. Enkel servering.

 

Månedens bilde mars

Tema: Monokrom

Denne gangen ble det både delt 3. premie og delt 5. premie.

1. premie: Tore Johan Birkeland, Kirkeugle
2. premie: Tore Johan Birkeland, Lyse toner
3. premie: Helge Hagerup, Livet
3. premie: Håvard Rye, På t-banen
5. premie: Bjørn Aaslie, US Mail
5. premie: Bjørn Ruistuen, Kirkegård
5. premie: Kari Skodvin, Kalligrafi

Vi gratulerer!

Referat fra årsmøtet 5. mars

Årsmøtet ble avholdt i Bytingstua, Drøbak kino.

Tilstede: Trygve Nyland Jensen, Bjørn Aaslie, Tore Johan Birkeland, Halvor Hoxrud, Kari Skodvin, Solveig Olsberg og Bjørn Ruistuen.

1. Trygve Nyland Jensen ble valgt til møteleder. Bjørn Ruistuen ble valgt til referent.

2. Årsmeldingen (pdf) ble godkjent og skal sendes kultursjefen i Frogn kommune, kinosjefen, senterleder på Drøbak City og Amta.

3. Regnskapet og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.

4. Ingen innsendte saker til årsmøtet.

5. Satsen for medlemsavgiften for 2016 ble satt til kr 400,- for ordinære medlemmer, kr 200,- for medlemmer under 26 år. Halv pris om innmeldingen skjer etter 1. juli.

6. 4 personer stod på valg. Valgkomiteen ved Bjørn Aaslie redegjorde for komiteens innstilling til styrekandidater. Det ble diskutert innstillingens avvik i forhold til vedtektenes bestemmelser om valgperiode. Styret bes foreslå eventuelle endringer i vedtektene til neste år.

Valgkomiteen innstilte som følger:

  • Styrets leder: Tom Rolf Ingebretson gjenvelges for 1 år.
  • Kasserer: Kari Skodvin gjenvelges for 2 år.
  • Styremedlem: Trygve Otto Nyland Jensen gjenvelges for 2 år.
  • Revisor: Tore Johan Birkeland gjenvelges for 2 år.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

Følgende medlemmer stod ikke på valg i år:

  • Sekretær: Bjørn Ruistuen
  • Varamedlem: Halvor Roxrud
  • Varamedlem: Arnt Lerheim

Styret innstiller til ny valgkomite.

Referent: Bjørn Ruistuen