Referat fra medlemsmøte 23. april

Medlemsmøtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

1. Tom Rolf informerte om status for Mai Loc-arrangementet førstkommende onsdag. Alle klubbens medlemmer har gratis inngang og håper alle har anledning til å komme.

2. Månedens bilde med tema «dyr» ble gjennomgått og stemt over. Bildene og resultatene ser du her.

3. Det er kommet inn en del bilder til jubileumsutstillingen i Varmbadet til sommeren. Frist for levering er 1. mai. Send inn dine fem beste bilder. Ingen krav til tema eller tidspunkt for når bildene er tatt. Alle medlemmene som sender inn er garantert minst ett bilde på veggen. Det er plass til ca 40 bilder til sammen. Formatene vil være litt ulike. De minste, 40×50 cm vil koste kr 1200,- å kjøpe for publikum. De større bildene kr 2000,-. Inntektene splittes 30/35/35 med henholdsvis Kunstforeningen, fotografen og klubben.

4. Det ble informert om at som medlem av NSFF har hvert fotoklubbmedlem anledning til 2 ganger pr halvår å få en skriftlig vurdering av et bilde. Det oppfordres til å utnytte dette tilbudet, en fin måte å få lære mer. Mer informasjon om dette tilbudet finner du her.


Referent: Bjørn Ruistuen

Referat fra styremøte 23. april

Styremøtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Tilstede: Tom Rolf Ingebretson, Halvor Hoxrud, Kari Skodvin, Trygve Nyland Jensen, Nils Johan Føyn og Bjørn Ruistuen

1. Mai Loc-arrangementet ble gjennomgått og alle styremedlemmene ble tildelt oppgaver i forbindelse med forberedelsene og selve dagen. Oppmøte 17.30 på onsdag.

2. Trygve og Nils redegjorde for status for jubileumsutstillingen i Varmbadet til sommeren. Opplegg for bildeutvelgelse og -produksjon er ok.

3. Fra høsten av vil printing av bilder for klubben outsources. Trygve har en kontakt han følger opp.
Referent: Bjørn Ruistuen

 

Månedens bilde april

Tema: Dyr

Totalt 27 bilder ble levert inn denne måneden og resultatlisten ble som følger:

1. premie: Villdyret våkner, Tore Johan Birkeland
2. premie: Loveyou, Wenche Engebrethsen
3. premie: Samkjørt, Wenche Engebrethsen
4. premie: Svartbak, Arnt Lerheim
5. premie: Samme vei, Tom Rolf Ingebretson
6. premie: Klarte det ikke, Tom Rolf Ingebretson

Vi gratulerer!