Referat fra medlemsmøte 4. juni

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

1. Alle klubbens innsendte bilder til NM i foto ble gjennomgått + alle vinnerbildene, med tilhørende analyse og diskusjoner.

2. Temaet for neste månedens bilde er «lang eksponering». Teori ble gjennomgått, eksempler vist og diskutert.

3. Jubileumsutstillingen i Varmbadet åpner med vernissage 4. juli kl 12. Vi håper alle har anledning til å komme.

4. Høstens utfordring ble annonsert, «Mine 10 bilder». Medlemmene får på rundgang anledning til å vise fram en serie bilder fra et selvvalgt tema. Antall bilder er ikke bundet til 10. Det er heller ingen krav til presentasjonsform eller tidsbruk.

Husk sommeravslutning torsdag 18. juni!

Referat fra styremøte 4. juni

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson. Tilstede var i tillegg Kari Skodvin, Trygve Nyland Jensen, Nils Johan Føyn og Bjørn Ruistuen.

1. Jubileumsutstillingen: Bildene er i produksjon og alt er i rute, i henhold til Trygve. Bjørn R. lager plakat. Utsalgspris for storformatbildene settes til kr 1800,-.

2. Fra høsten av etableres et nytt punkt på programmet: «Mine 10 bilder», hvor medlemmene på rundgang får anledning til å vise fram en serie bilder fra et selvvalgt tema. Antall bilder er ikke bundet til 10. Det er heller ingen krav til presentasjonsform eller tidsbruk.

3. Turer til høsten: Ekebergparken eller gatefoto i Oslo 22. august. Nordens Ark, Sverige 19. september, eventuelt 5. september.

4. To nye prosjekter settes i gang:

Postkort: Prosjektleder Kari Skodvin. Temaet er detaljer fra Drøbak og målgruppen er turister.

Fotokonkurranse blant Drøbaks innbyggere: Prosjektleder Bjørn Ruistuen.

Husk sommeravslutning torsdag 18. juni!