MÅNEDENS BILDE OKTOBER

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 22 OKTOBER

Møtet ble holdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Tema for månedens bilde var «Trær».

Det forelå 49 sterke kandidater til Månedens bilde, og vinnere ble:

1 – Tre i måneskinn – Benny Berget
2 – Gamle trær i Son – Håvard Rye
2 – Den levende skogen – Wenche Engebretsen
4 – Treet – Tom Rolf Ingebretson
5 – Fem trær på golfbanen – Håvard Rye
6 – Brimham Rocks – Benny Berget
6 – Trær i morgenlys – Håvard Rye