REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 29. OKTOBER

Til stede: 11 medlemmer

Møtet ble holdt i Bytingstua, ledet av Tom Rolf Ingebretson.

  1. Vårt nye medlem Torstein Gleditsch fortalte litt om seg selv og viste bilder han hadde tatt. Flotte bilder.
  2.  Torstein Gleditsch hadde et flott innlegg «Fargerom», detaljert og interessant. Mye ta inn så dette må vi ta opp igjen.
  3. Kaffe og løs prat.
  4. Halvor Roxrud holdt et flott innlegg med bilder fra Langedrag med Elg og Gaupe. 2 av bildene.

10 22