Referat fra medlemsmøte 14. januar

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ble ledet av Tom Rolf Ingebretson.

1. Årets program ble gjennomgått.
2. Kalenderprosjektet ble beskrevet. Les mer i styrereferatet fra samme dag.
3. Tom viste bilder fra sitt fotoskjul i Krokstad, hvor det stadig er besøk av ulike dyre- og fuglearter.

Referent: br

Referat fra styremøte 14. januar

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Tilstede var også Kari Skodvin, Trygve Nyland Jensen, Nils Johan Føyn og Bjørn Ruistuen.

1. Årets program for fotoklubben ble bestemt. Se programmet her.
2. Styret ønsker å utgi fotokalender for året 2017. Temaet er Norge, og bilder fra hele landet vil bli plukket ut. Bilder sendes inn løpende på e-post til klubben. Ikke portrettbilder, men ellers fritt. Bildene bør være horisontale.
3. Klubben planlegger høsttur til Langedrag, i forkant av månedens bilde-temaet «Dyr». Vi har fått tilbud på 2 overnattinger og diverse aktiviteter der opp for kr 2600/person. Mer informasjon og avstemning kommer.
4. Medlemskontingenten blir uendret fra i fjor, kr 400 for hele året, 200 for andre halvdel om det tilkommer nye medlemmer da.
5. Klubben vil arrangere medlemsutstilling i kinoen også i 2016. Opplegget blir som det tradisjonelle, med egen innsending på høsten og en jury som plukker ut minst ett bilde fra hvert medlem.

Referent: br