Referat fra medlemsmøte 28. april

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson. 17 medlemmer deltok denne gang.

  1. Informasjon ble gitt om fotokalenderprosjektet klubben har påtatt seg for Blomsterringen:  Opplag på 1600 eksemplarer. En kalenderkomite er utpekt: Tom Rolf Ingebretson, Håvard Rye og Torstein Gleditsch. Hvert medlem kan sende inn inntil 5 bilder. Tema: Glansbilder fra Norge. Frist for innlevering er 9. juni. Max kvalitet.
  2. Månedens bilder ble vist og stemt over. Resultatet finner du her.

Referent: Bjørn Ruistuen

Referat fra styremøte 28. april

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson. Tilstede var også Lara Teso, Trygve Nyland Jensen, Håvard Rye, Kari Skodvin, Halvor Roxrud og Bjørn Ruistuen.

  1. Tom ga en kort status på økonomi og medlemssituasjonen. Klubben har 32 medlemmer pr dags dato.
  2. Klubben ønsker seg bedre lagringskapasitet i klubblokalet og forsøker å få til nytt skap. Tom følger tar kontakt med kommunen.
  3. Tom har bestilt tur til Langedrag 23.-25. september. Informasjon om turen med påmelding sendes ut av Bjørn i nærmeste framtid. Også medlemmenes koner/menn er velkomne til å melde seg på.
  4. Sommeravslutningen legges til Miramar. Avholdes 9. juni kl 19.
  5. Fotoklubben har fått oppdrag med å lage fotokalender for Blomsterringen i 1600 eksemplarer. Økonomien i prosjektet ble gjennomgått og vedtatt. En kalenderkomite ble utpekt: Tom Rolf Ingebretson, Håvard Rye og Torstein Gleditsch. Hvert medlem kan sende inn inntil 5 bilder. Tema: Glansbilder fra Norge. Frist for innlevering er 9. juni. Max kvalitet.
  6. En egen Drøbakkalender blir ikke laget for 2017, men i stedet vurderes det en fotobok fra Drøbak. Trygve og Bjørn R. jobber med saken.

Referent: Bjørn Ruistuen

MÅNEDENS BILDE APRIL

Møtet ble avholdt i Bytingstua, ledet av Tom Ingebretson. Til sammen 15 medlemmer hadde møtt opp.

Månedens tema var «Farger». 14 medlemmer hadde sendt inn bidrag.

1 – Tom Rolf Ingebretson – Fristende farger
2 – Håvard Rye – To flasker og en sykkel
3 – Lennart Carlsson – Rust
3 – Tom Rolf Ingebretson – Morsomt med vann
3 – Tore Johan Birkeland – Colorful
6 – Nina Nesse – På Oslo S
6 – Tore Johan Birkeland – Colored

Vi gratulerer!

 

MÅNEDENS BILDE MARS

Møtet ble avholdt i Bytingstua, ledet av Tom Ingebretson. Til sammen 8 medlemmer hadde møtt opp.

Månedens tema var «SKYGGER». Syv medlemmer hadde sendt inn bidrag.

Også denne måneden ble det delt førsteplass:

1 –  Håvard Angen Rye: Trær med lange skygger
2 – Arnt Lerheim: Heart of gold
3 – Lennart Carlsson: Mur
4 – Tom Rolf Ingebretson: Skygger på en snor
4 – Lennart Carlsson: På broen
6 – Odd Kristiansen: To i skyggen

Vi gratulerer!