MÅNEDENS BILDE MARS

Møtet ble avholdt i Bytingstua, ledet av Tom Ingebretson. Til sammen 8 medlemmer hadde møtt opp.

Månedens tema var «SKYGGER». Syv medlemmer hadde sendt inn bidrag.

Også denne måneden ble det delt førsteplass:

1 –  Håvard Angen Rye: Trær med lange skygger
2 – Arnt Lerheim: Heart of gold
3 – Lennart Carlsson: Mur
4 – Tom Rolf Ingebretson: Skygger på en snor
4 – Lennart Carlsson: På broen
6 – Odd Kristiansen: To i skyggen

Vi gratulerer!