MÅNEDENS BILDE MARS

 

MÅNEDENS BILDE MARS

Til stede: 15 medlemmer

Tema var «Mennesker». Til sammen 44 bilder ble levert inn fra 16 fotografer.

 

Følgende gikk til topps:

1 Ragne Lysaker – Den standhaftige tinnsoldat

1 Nils Johan Føyn – Artig dame

3 Tore Johan Birkeland – Withour iPad

4 Ragne Lysaker – Den handelsreisende

5 Gro W. Korsmoe – Ettertanken

6 Tom Rolf Ingebretson – Hva driver du med?
Gratulerer!!

 

Referat fra årsmøte 16. februar 2017

Årsmøtet ble avholdt i Bytingstua.

1. 14 medlemmer med stemmerett var til stede. Som møteleder ble Arnt Lerheim valgt ved akklamasjon. Bjørn Ruistuen ble valgt til referent. Innkalling og saksliste (pdf) ble godkjent.

2. Årsmeldingen (pdf) ble vedtatt.
Ved nyttår var det 41 medlemmer i klubben, hvorav 12 nye i 2016.

3. Årsregnskapet ble gjennomgått av Kari Skodvin. Godkjent av revisor Helge Hagerup.

4. Det ble vedtatt at medlemskontingenten for 2017 holdes uendret fra 2016.

5. Ingen innkomne forslag var kommet inn.

6. Valg: Kari Skodvin ble gjenvalgt til kasserer for 2 nye år, Nils Johan Føyn og Trygve Nyland Jensen gjenvalgt til styremedlem. Ricardo Rodrigues ble valgt inn i valgkomiteen. Helge Hagerup ble gjenvalgt som revisor.

Referent: Bjørn Ruistuen