REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 8. JUNI

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson. 15 medlemmer til stede.

 

 1. I alt tre ekskursjoner er blitt avlyst pga. lav/ingen oppslutning (hhv. tur til Fotomuseet i Horten og ekskursjon til Østensjøvannet) eller dårlige værforhold (makrofotografering). Vi ser på mulighetene for å prøve på nytt til høsten.
  Ny turansvarlig fram til neste årsmøte er Lennart Carlsson. Valgt med akklamasjon!
 2. Alle oppfordres til å bidra til Blomsterringens årskalender. Her gjelder ingen ett-års-regel. Let i arkivene eller ta nye bilder. Vi er ute etter glansbilder av Norge, alle årstider.
  Innleveringsfrist 10. august. 5 bilder per fotograf. Bildeformat 3 x 2, liggende.
 3. Rotarys visebok. Juryen, Lennart Carlson, Nils Johan Føyn, Torstein Gleditsch og Gro Korsmoe, har gjort en god og grundig jobb med å velge bilder til viseboka. Utvalget ble vist fram på møtet. Etter at Rotary har bestemt hvilke bilder de vil bruke, må fotografene gå igjennom og klargjøre sine respektive bidrag, inklusive å godta eller forkaste juryens forslag til forbedringer (diverse mekking som beskjæring mm).
 4. Tema for årets medlemsutstilling: Frogn. Bidragsytere kan sende inn i alt fem bilder, og blir representert med minimum ett bilde, som plukkes ut av en (ennå ikke utpekt) jury.
 5. Tom sender ut invitasjon til sommeravslutning på Miramar 15. juni. Vi håper mange har lyst og anledning til å komme.
 6. Vi har lyst til å teste ut digital stemmegivning for medlemmer som ikke stiller på møtet når Månedens bilde kåres, gjerne med mulighet til å legge inn en begrunnelse for førstevalget. Ekstern juryering av Månedens bilde er også noe vi ønsker å få til som et korrektiv til vår egen stemmegivning.
 7. På flott initiativ fra Kjell Espedal får klubben besøk/foredrag av fotojournalist Luca Kleve-Ruud. Sannsynligvis 31. august. Hjemmeside www.luca.no.
 8. Ved årets NM i foto kom Drøbak fotoklubb på en 16. plass totalt.

Vi gratulerer!

Referent: Kari Skodvin

REFERAT FRA STYREMØTE 8 juni 2017

Styremøtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Til stede var: Nils Johan Føyn, Trygve Nyland Jensen og Kari Skodvin

 1. Det må velges ny turansvarlig.
 2. Tidsplan for årskalender. Tekstarbeidet må skje i siste halvdel av august. Bjørn skal undersøke nærmere med trykkeriet om formatet. Vi har gått ut fra 3:2.
 3. Rotarys visebok: Juryen har valgt ut 36 bilder. Torstein må sørge for at Rotary får tilgang til bildene.
 4. Ut fra en helhetsvurdering av innleverte bilder, økonomi, tidsbruk og engasjement (nevnt i tilfeldig rekkefølge) kommer vi ikke til å gå videre med skrytebokprosjektet. I stedet setter vi Frogn som tema for medlemsutstillingen i desember. Ragne Borge Lysaker har foreslått å lage en «bildekarusell» med bildene. Dette er det mulig å komme tilbake til dersom det er interesse for det. Frist for å søke midler fra Frogn kulturråd er i oktober.
 5. Sommeravslutning 15. juni. Trygve har bestilt bord til 15 pluss/minus på Miramar.
 6. Om vi kan få lagt til rette for det, vil vi gjerne teste digital stemmegivning på Månedens bilde for medlemmer som ikke kan komme til møtet. Vi vil også forsøke å få en annen klubb til å juryere Månedens bilde for oss. Vil eksterne vurdere bildene annerledes enn vi gjør?
 7. Vinnerbilder fra Månedens bilde blir ikke lenger levert med passepartout. Prisen for et innrammet bilde blir dermed kr 250. Det blir ikke åpnet for separat kjøp av rammer fra klubbens lager.
 8. Kari oversender presentasjon av klubben til Tom, så den kan legges ut på foto.no.

 

Referent: Kari Skodvin

MÅNEDENS BILDE JUNI

Temaet denne gangen var «Kolleksjon/ en historie på 3 bilder». Til sammen 45 bilder ble sendt inn av 15 fotografer.

1.Nils Johan Føyn: Skulpturene på Tomåsan
2. Tom Rolf Ingebretson: Kampen om damene
3. Evgeny Kunnikoff: Mot vår
3. Ragne B. Lysaker: Livssyklus
4. Tore Johan Birkeland: Ready for battle
5. Lennart Carlsson: På kirkebakken

Vi gratulerer!