MÅNEDENS BILDE AUGUST

Temaet denne gangen var «Vann».

Til sammen 36 bilder ble sendt inn av 13 fotografer.

  1. Night in Paradise, Tore Johan Birkeland
  2. Speiling, Helge T Markussen
  3. Vannlek, Lennart Carlsson
  4. Den gamle mannen og havet, Ragne Lysaker
  5. Mønsterelv, Helge T Markussen
  6. Vannspeil, Tommy Edvardsen
  7. Bjørn i vann, Torstein Gleditsch
  8. Regn på gang, Trygve Nyland Jensen

Vi gratulerer