Referat fra styremøte 19. oktober

Styretmøtet ble avholdt i Bytingstua og ble ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Tilstede: Lennart Carlsson, Trygve Nyland Jensen, Nils Johan Føyn,  Halvor Roxrud, Tom Rolf Ingebretson og Bjørn Ruistuen.

  1. Sette dato for årsmøtet 2018: 22. februar 2018.
  2. Medlemsutstillingen 2017: Tom bestiller 20 nye rammer. Leveringsfrist 9.11. Juryen møtes snarlig etterpå. Temaet endres fra «Frogn» til «Mitt nærområde» (altså fra der hver enkelt fotograf bor).
  3. Kalenderen 2018: Ferdigstiller materiellet førstkommende helg.
  4. Utflukter 2018: Diskuterte ulike alternativer
  5. Program 2018: Tom sender utkast til høring blant styremedlemmene.
  6. Digital avstemning mnd bilde: Vi etablerer en årlig konkurranse, åpen klasse, bilder hentet fra arkivet, med elektroniske avstemning blant alle medlemmene. Vi vurderer også om det skal være mulig for almenheten også skal kunne stemme (samarbeid med Amta, etc?)

Referent: br

MÅNEDENS BILDE OKTOBER

Temaet denne gangen var «i skogen».

Til sammen 41  bilder ble sendt inn av 14 fotografer.

Her er resultatlisten:

1. Rognebærkos, Tore Johan Birkeland
2. Høsten er kommet, Tom Rolf Ingebretson
2. På tur i pinjeskogen, Gro Korsmoe
4. Innflyvning, Jan Fuglseth
5. Venter på julen, Tom Rolf Ingebretson
6. Nøtteskrike, Jan Fuglseth
6. Høstblader, Tommy Edvardsen
6. I skyggen, Gro Korsmoe

Vi gratulerer!