Kategoriarkiv: Medlemsmøtereferat

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 14/11-2019

Tilstede: Kari Skodvin, Lennart Carlsson, Unni Fonneland, Harriet Gleditsch, Torstein Gleditsch, Tom Rolf Ingebretson, Arild Johansen, Gro Korsmoe, Helge T Markussen, Thormod Nordahl, Terje Nordahl, Halvor Roxrud, Grethe Irene Tangberg, Knut Ullevoldsæter, Grethe Wetlesen, Bjørn Aaslie, Ricardo Rodrigues.

Lennart presenterte.

I kinoens foaje er det plass til 15 bilder. 6 av disse er reservert til ‘’ Måneds bilde’’.

9 av disse kan bli vårt nye ‘’Medlems galleri’’

3 av klubbens medlemmer leverer 3 bilder hver.

Medlemmene kan velge å printer bildene selv eller at Torstein gjør det.

Hvis Torstein står for printingen koster det kr 150,00 per bilde for Printen og passpartout.

Bildene skal være max 40 x 50 og inneholder info om bildets tittel og fotograf.

Fotografen deltar i montering og opphenging av bildene.

Bilder blir hengende i 2 måneder.

Hvis medlemmene trenger hjelp til å velge bilder så vil klubben være behjelpelig.

Lennart er ansvarlig koordinator.

Første ut er.

Grethe Wetlesen

Arild Johansen.

Thormod Nordahl.

Ny plakat med klubbens logo bestilles.

Plakater med ‘’ Måneds bilde’’ og ‘’Medlems galleri’’ bestilles.

Harriet Presenterte

 Fotobok til jubileumsutstillingen. God oppslutning fra alle som var tilstede.

Harriet, Grethe Wetlesen og Grethe Tandberg lager boka sammen.

Torstein hjelper til med og regner ut hvor stort areal hvert enkelt medlem skal ha til disp.

Tom finner ‘’årets fotograf ‘’ for alle de ti årene som også skal inn i Jubileums boka.

Foredragene.

Medlemmene ønsker at vi tar kontakt med.

Bård Næss (naturfotograf). Knut kontakter han.

Magnus Reneflot.

Sverre Aurstad (svart/hvit bilder). Kari kontakter han.

Det ble foreslått at vi utstiller bilder på Kaffe Teskje.

Jubileums komiteen sjekker ut.

Jubileums komiteen undersøker muligheten for å stille ut bildene på Smia.

Ny printer kjøpes og forsikres.

Forslag til utflukter

 Hvitsten (Ramme Gård).

Akerselva.

Ljanselven

Hvaler

Båtsnæs (bilskrot).

Macro fotografering.

Av andre turer ble Rondane foreslått (16 -20 sept).

Helge forteller og viser bilder 5/3.2020

Regions ansvarlige hos NSSF ønsker å besøke oss. Kommer tilbake når dato er fastsatt.

Kurs

 Av kurs ble det planlagt et nybegynner kurs i Lightroom i jan. Datoen er ikke fastsatt.

Blir flere Lightroom kurs etterhvert.

Klubben planlegger kurs med Henrik Strømstad. Tidspunkt ikke fastsatt.

Fotokafe’

Spørsmål om Fotokafen kunne brukes til å ha kurs på Micro fotografering.

Spørsmål på DFK face book siden.

Medlemmene kunne stille tekniske spørsmål på Klubbens side. Spørsmålene blir deretter tatt opp på Fotokafen.

Alle medlemmene blir registrert i DFK lukket Face book gruppe.

Referat fra medlemsmøte den 06.12

Hei

Hyggelig at 15 medlemmer møte opp til Medlems Utstilling/Møte.
Etter litt info om kveldens program ble det en gjennomgang av medlems bilder. Med litt sprudle vann i glasset fikk medlemmene  anledning til å fortelle litt om bildene de hadde tatt. Mange flotte bilder.

Bilde er fra Medlemsmøte/ utstillingen. 


Etter gjennomgang av bildene var det tid for møte. Vi fortsatte med litt kaffe og bakst som Gro var så snill å ta med seg. Lennart gikk gjennom Måneds bilde og reglene for det.

Reglene for «Månedens bilde»

·  Det kan sendes inn maks 3 bilder. Disse skal være i størrelse lengste bredde/høyde på 2400 piksler, i jpg.
·  Hvert bilde merkes/filnavn med fullt navn, bindestrek og bildets tittel, eksempelvis Kari Skodvin – Kalligrafi.jpg
·  Innsendte bilder skal ikke ha vannmerke.
·  Hvis du bruker Lightroom fyll ut Creator og tittel i metadataen i Library
·  Leveringsfrist uken før konkurransen avholdes, mail blir sendt ut med frist. Disse bildene sendes til: mndbildedrobakfotoklubb@gmail.com
·  De tre bildene med flest poeng blir skrevet ut av klubben, og til dette må det leveres bilde av god kvalitet, enten i jpg eller som tiff-fil. Vinnerbildene lastes opp på https://www.gleditsch.info/photo/#!Albums med en gang etter Månedens bilde-konkurransen for print
·  Vinneren, nr. 2 og nr. 3 får bildet/printen til odel og eie etter at de har vært utstilt på kinoen i Drøbak og på Drøbak City. 
·  De seks bildene med flest poeng i hver «Månedens bilde»-konkurranse danner grunnlag for beregningen av «Årets fotograf».  
 

TILLEGG

På klubbmøtet 6/12 2018 blev følgende endringer foreslått innført fra januar 2019:

 

 • Innleverte bilder får være maks et år gamle. Unntak er når annet angis i temaet for månedens konkurranse.
 • For å presisere måneds tema bedre inviteres det, etter at en månedsavstemning er ferdig, til en samtale om neste måneds tema. Her kan man begrense eller åpne opp for ulike tolkninger. Konklusjonen fra samtalen distribueres til alle medlemmer. Fotografen bestemmer hvilke bilder hun/han vil delta med.

Etter at Lennart var ferdig med sitt innlegg, gikk vi gjennom Tema  for 2019. Alle medlemmene hadde tidligere fått en mail med samtlige foreslått temaer(i alt 67 temaer) hvor de kunne velge 10 av favorittene sine. 24 medlemmer sendte inn stemmene sine.
De 10 Temaer som fikk flest poeng er. Svart/Hvitt (ingen tidsbegrensning). Gatefoto, Portrett, Speilbilde, Frost, Landskap, Kontraster, Reise(Travel), Stilleben og Stillhet.
 Måneds bilde/Tema kommer på Kalender for 2019 som er snart tilgjengelig.

Måneds bilde/Tema for Januar er Svart/hvitt (ingen tidsbegrensning).


Det ble også nevnt at medlemmen kunne bruke fotokaffen til og vise fram bilder fra Turer/Reiser de har hatt. Det hadde vært veldige fint. Fint om dette kan avtales på forhånd.
Vi hadde gode diskusjoner rundt bordet. Hyggelige å høre at medlemmene engasjerer seg.
Til slutt vil jeg påminner at flere i styre og valgkomiteen står for valg. Håper noen av medlemmene kan se seg villig til å påta seg et verv.

Mvh Ricardo

 

Referat fra mellommøte 13. september 2018

16 medlemmer var til stede

Kveldens tema var Komposisjon, ved Kjell Espeland, men han var dessverre forhindret fra å komme. Vi brukte møtet til å sette opp en bruttoliste med mulige temaer for Månedens bilde, og vi fikk en nyttig diskusjon omkring aktiviteter i klubben.

 1. Forslag til temaer for Månedens bilde
  Det kom drøyt 40 forslag til temaer.Disse vil senere bli lagt ut til avstemning.
 2. Mellommøter
  Vi mangler program til et par av årets mellommøter, og ser gjerne at mange melder seg til korte innslag om temaer som «Mine bilder», «Min reise», «Mitt prosjekt» (evt. inklusive ettertanke om Hva har jeg lært av dette). Det trenger ikke være pretensiøse greier – ti minutter og et lite utvalg bilder funker like bra som en lengre presentasjon. Det blir opp til den enkelte.

  Følgende er aktuelle: Benny, Evgeny, Nina og Tore.

  Klubbens formålsparagraf viser til både foto og video, men Tore er den eneste som har jobbet med video på konkurransenivå. Han deler gjerne sin kunnskap med interesserte på et møte. Tore utfordret også medlemmene til å velge seg tema for et «Mitt prosjekt».  Det er utviklende å jobbe konsentrert rundt ett definert tema.

 3. Innspill om juryering av Månedens bilder
 • Fint å juryere andre klubbers bilder, men også å få en ekstern jury til å vurdere våre egne bilder. Det siste kan være aktuelt for eksempel to ganger i året.
 • En eller to ganger i året kan vi også få en ekstern jury til å bedømme vinnerbildene vi selv har stemt fram. Bildene angis med det aktuelle temaet eller som åpent tema.
 • Før innsendte Månedens bilder legges ut til avstemning, bør en moderator ta ut bilder som faller utenfor temaet. Innsenderen må selvsagt få beskjed om dette, pluss begrunnelse.
 • Metadata (navn på fotografene) bør fjernes fra bilder som sendes inn.
 • Månedens bilde bør ikke kobles spesifikt til ekskursjoner. Alle må ha lik mulighet til å delta i konkurransene.

Merk at det når som helst er mulig å levere inn egne bilder til vurdering i NSFF. Man får en skriftlig vurdering som også legges ut på NSFFs sider. Dette kan gjøres to ganger i året.

 1. Ekskursjoner
 • Det ble etterlyst mer forhåndsinformasjon om klubbens ekskursjoner. Kom gjerne med flere påminnelser om tid, sted og innhold god tid i forveien.
 • Utover våren og tidlig på høsten kan flere klubbmøter foregå ute, i nærområdet, i stedet for på Bytingstua. To–tre kan gå sammen om å ta bilder og legge dem fram på et klubbmøte. På hjemmesiden vår (under Ressurser) ligger flere forslag til fotovandringer i nærområdet. Fyll gjerne ut med flere tips.
 • Folk oppfordres til å finne en makker til å ta bilder sammen med, og ellers jobbe aktivt for en klubbkultur der det er naturlig å invitere andre til å bli med på egne korte eller lengre fototurer, f.eks. til Nordens Ark.
 1. Annet
 • Er det en idé å lage mindre grupper som sammen kan utforske spesielle interesseområder (som en aktivitet på fotokafé)?
 • Tross purringer mangler fortsatt mange portretter under presentasjonen av klubbmedlemmene på hjemmesiden. Send bilder til fotoklubb@gmail.com. Kanskje åpne for at hver enkelt føyer til en linje eller to om spesielle fotointeresser?
 • Fristen for å sende inn bilder til NM er 15. september.Fristen for å velge bilder til klubbmesterskapet er 22. september.Bjørn Aaslie påtok seg å lage utvalget som representerer Drøbak Fotoklubb. Tore sørger for at han får tilgang til bildene.

14.09.18
Kari Skodvin

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 8. JUNI

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson. 15 medlemmer til stede.

 

 1. I alt tre ekskursjoner er blitt avlyst pga. lav/ingen oppslutning (hhv. tur til Fotomuseet i Horten og ekskursjon til Østensjøvannet) eller dårlige værforhold (makrofotografering). Vi ser på mulighetene for å prøve på nytt til høsten.
  Ny turansvarlig fram til neste årsmøte er Lennart Carlsson. Valgt med akklamasjon!
 2. Alle oppfordres til å bidra til Blomsterringens årskalender. Her gjelder ingen ett-års-regel. Let i arkivene eller ta nye bilder. Vi er ute etter glansbilder av Norge, alle årstider.
  Innleveringsfrist 10. august. 5 bilder per fotograf. Bildeformat 3 x 2, liggende.
 3. Rotarys visebok. Juryen, Lennart Carlson, Nils Johan Føyn, Torstein Gleditsch og Gro Korsmoe, har gjort en god og grundig jobb med å velge bilder til viseboka. Utvalget ble vist fram på møtet. Etter at Rotary har bestemt hvilke bilder de vil bruke, må fotografene gå igjennom og klargjøre sine respektive bidrag, inklusive å godta eller forkaste juryens forslag til forbedringer (diverse mekking som beskjæring mm).
 4. Tema for årets medlemsutstilling: Frogn. Bidragsytere kan sende inn i alt fem bilder, og blir representert med minimum ett bilde, som plukkes ut av en (ennå ikke utpekt) jury.
 5. Tom sender ut invitasjon til sommeravslutning på Miramar 15. juni. Vi håper mange har lyst og anledning til å komme.
 6. Vi har lyst til å teste ut digital stemmegivning for medlemmer som ikke stiller på møtet når Månedens bilde kåres, gjerne med mulighet til å legge inn en begrunnelse for førstevalget. Ekstern juryering av Månedens bilde er også noe vi ønsker å få til som et korrektiv til vår egen stemmegivning.
 7. På flott initiativ fra Kjell Espedal får klubben besøk/foredrag av fotojournalist Luca Kleve-Ruud. Sannsynligvis 31. august. Hjemmeside www.luca.no.
 8. Ved årets NM i foto kom Drøbak fotoklubb på en 16. plass totalt.

Vi gratulerer!

Referent: Kari Skodvin

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 12. JANUAR

Møte ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

16 medlemmer deltok.

 1. Kari Skodvin informerte om to årets tre store prosjekter for klubben, Rotarys sangbok med Drøbakstekster og fotoklubbens egen bildebok om Drøbak. Mer informasjon om disse kommer på våre lukkede Facebook-sider. (Har du ikke tilgang til disse, ta kontakt).
 2. Dagens tema: Backup. Tom Rolf Ingebretson kom med nyttig informasjon og gode råd. Det viktigste: Ta backup både av bildene og av Lightroom Catalog-filen (det siste om du bruker Lightroom). Om du er usikker på backup, ta kontakt med noen i klubben og du vil få hjelp.
 3. Tom viste også ulike Lightroom-tips, som hvordan man kan sette opp to eksportmaler som gjør eksport til Månedens bilde og, om bilder skal printes, eksport til print.
 4. Tips til gratis Lightroom-kurs på Youtube (20 videoer på norsk).

Referent: Bjørn Ruistuen

 

Referat fra medlemsmøte 28. april

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson. 17 medlemmer deltok denne gang.

 1. Informasjon ble gitt om fotokalenderprosjektet klubben har påtatt seg for Blomsterringen:  Opplag på 1600 eksemplarer. En kalenderkomite er utpekt: Tom Rolf Ingebretson, Håvard Rye og Torstein Gleditsch. Hvert medlem kan sende inn inntil 5 bilder. Tema: Glansbilder fra Norge. Frist for innlevering er 9. juni. Max kvalitet.
 2. Månedens bilder ble vist og stemt over. Resultatet finner du her.

Referent: Bjørn Ruistuen

Referat fra medlemsmøte 14. januar

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ble ledet av Tom Rolf Ingebretson.

1. Årets program ble gjennomgått.
2. Kalenderprosjektet ble beskrevet. Les mer i styrereferatet fra samme dag.
3. Tom viste bilder fra sitt fotoskjul i Krokstad, hvor det stadig er besøk av ulike dyre- og fuglearter.

Referent: br

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 29. OKTOBER

Til stede: 11 medlemmer

Møtet ble holdt i Bytingstua, ledet av Tom Rolf Ingebretson.

 1. Vårt nye medlem Torstein Gleditsch fortalte litt om seg selv og viste bilder han hadde tatt. Flotte bilder.
 2.  Torstein Gleditsch hadde et flott innlegg «Fargerom», detaljert og interessant. Mye ta inn så dette må vi ta opp igjen.
 3. Kaffe og løs prat.
 4. Halvor Roxrud holdt et flott innlegg med bilder fra Langedrag med Elg og Gaupe. 2 av bildene.

10 22

Referat fra medlemsmøte 8. oktober

Til stede: 10 medlemmer

Møtet ble holdt i Bytingstua, ledet av Tom Rolf Ingebretson.

1.  Benny Berget viste en flott bildemontasje fra Lofoten, komplett med musikk, bølgeskvulp og måkeskrik. På 15 minutter tok han oss med på «en reise i tid» gjennom tre årstider i 2008.

2. Temaer for Månedens bilde i 2016. Det ble stemt over en liste med snaut 40 temaer, der følgende ble valgt og plassert:

Januar: Sort/hvitt
Februar: Mennesker
Mars: Vann
April: Dyr
Mai: Skygger
Juni: Sport
September: Arkitektur
Oktober: Gatefoto
November: Farger

Ettersom Månedens bilde skal være tatt innenfor de siste 12 måneder (rullerende), er det bare å ha temaene i bakhodet når dere er ute og fotograferer. I juni 2016 vil vi sette opp temaer for 2017!

3. Tom viste 15 bilder fra Fokstumyra, tatt våren 2015. Fine fuglebilder og gjensyn med moskus!

Neste mann ut er Torstein Gleditsch på mellommøtet 29. oktober.

Alle oppfordres til å bidra med egne bilder på mellommøtene: For eksempel bilder rundt et bestemt tema, favorittbilder og/eller bilder man ønsker å få tilbakemelding på. Lav terskel for å delta!

4. Diverse.

Det kom opp forslag om ekskursjon til Langedrag, med dyrefotografering. Om tilstrekkelig mange er interessert, kan vi få fram en pakkepris. Tur til Kinsarvik ble også foreslått, til tre flotte fossefall.

Stor interesse for kurs i Lightroom og i bruk av blitz.

Referent: Kari Skodvin

Referat fra medlemsmøte 3. september

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

 1. Tom Rolf oppsummerte Jubileumsutstillingen i Varmbadet i sommer. Alle involverte er veldig fornøyde. Se flere detaljer i referatet fra styremøte 3. september.
 2. Fototurer framover: 19. september reiser vi til Nordens Ark i Sverige – dyrefotografering. Når været tillater, drar vi på fototur langs Akerselva med Nils Johan Føyn som guide og mentor. Mer informasjon kommer.
 3. NM i foto 2015: Innleveringsfrist 15. oktober. Fritt motiv i tillegg til «natur». Svart/hvitt og farger. Digitalt og papir. Styret håper flest mulig vil være med. Det koster kr 100 å delta og man kan sende inn inntil 12 bilder.
 4. Tom Rolf viste hele prosessen med å levere inn bilder digitalt til NM via www.nsff.no. Trenger du hjelp til å levere, ta kontakt med noen i klubben!
 5. «Mine 10 bilder»: Tom Rolf viste fram bilder fra Knuthøjdmossen.
 6. Vi hadde besøk av en polsk fotograf denne kvelden, Mickey. Han viste bilder fra Drøbak og fortalte om sitt Himalaya-prosjekt i 2016.

br